+46 (0) 35-340 30
x

Självklart hög kvalitet!

Det slutliga resultatet är lika viktigt för oss som för er.

Med god kommunikation och bra samarbete skapar vi den högsta kvalitén på varje enskilt uppdrag oberoende val av material. För oss handlar det om att förstå och möta alla önskemål och krav. Ibland vet vi bättre – och då säger vi det. Ofta kommer vi gemensamt med våra kunder fram till kreativa lösningar både vad det gäller teknik och ekonomi.

Våra engagerade medarbetare står ständigt till förfogande och vi har kontakt med dig i flera nivåer under arbetets gång. Det kan gälla icc, färgbilder med rätt profiler, provtryck, tryckprocessen, bokbinderi med mera. Många väljer att låta oss ansvara för hela produktionskedjan från original till tryck och distribution.