+46 (0) 35-340 30
x

Ett miljövänligt tryckeri

Vårt miljöarbete grundar sig framför allt i vår egen vision om hur ett modernt företag ska drivas med en så minimal inverkan på sin omgivande miljö som möjligt. En komplett miljösatsning blir såväl ekologisk som teknisk och ekonomisk. Vi gör många små saker som gör stor skillnad och det känns bra.

svanen

Svanen

Printografen har varit Svanenlicensierat sedan 1999 med licensnr: 341 146 vilket innebär att vi klarar av att driva vårt företag med de hårda klimat- och miljökrav som det innebär. Mer detaljerad information om Svanenmärkningen finns på Svanens och SIS Miljömärknings webbplats, www.svanen.nu.

 

gronel

Grön el

Den el vi använder till uppvärmning av lokaler och drift av våra maskiner är certifierad grön el vilket vi kan tacka Halmstad Energi & Miljö för. Vi ingår i Halmstads strategi för att minska och begränsa klimatpåverkan. Vår moderna maskinpark uppfyller också dagens alla miljökrav.

 

narprod

Närproducerat

Vi använder till 90% svenskt närproducerat papper och gör stora beställningar vid varje inköpstillfälle för att hålla nere frakterna till ett minimum. Här gör vi såväl en miljömässig som en ekonomisk vinst. Papper är dessutom i sig återvinningsbart och har en låg belastning på vårt ekosystem.